நேர்காணல்கள்

சுக நீட்சி

எழுத்தாளர்களை நேர்காணல் செய்வதற்கு சிலருக்கு எந்த ஆயத்தங்களும் வேண்டியதில்லை. அவர்களே எப்போதுமுள்ள சில ரெடிமெட் கேள்விகளோடு சந்திக்க துணிவார்கள்.  என்னை […]

நேர்காணல்கள்

பெண்கள் தான் வரலாற்றுக்கு உரிமையுள்ளவர்கள்.

நேர்கண்டவர் – அந்தோனி அஜய்  அதிகமாகத் தொன்மங்களைப் பேசும் “மாபெரும் தாய்” சிறுகதைத் தொகுப்பு, சமகால ஈழப்படைப்புக்களிலிருந்து எவ்வாறு வித்தியாசப்படுகிறது? […]

Loading
Back To Top