கட்டுரைகள்

மகாயானத்தின் துவக்கம் – ஆனந்த குமாரசுவாமி

புத்தருடைய இந்தப் பிறவிக்கு முந்தைய மூன்று பிறவிகள் அவருக்கு முந்தைய நிஜ ஆசிரியர்களின் நினைவைக் குறிப்பவை. அம்மூன்று பிறவிகளும் இந்த […]

பொது தலைப்புகள்

போதமும் காணாத போதம் – 22

கடலின் முன்னே விரிந்திருக்கும் அடர்ந்த காட்டினுள்ளே குருதி கசிந்துலரா சரீரத்தோடு மூச்சடங்கி கிடந்தாள். அவளது வலதுகரம் திடுமென உயர்ந்து என்னை […]

கவிதைகள்

நிரந்தர சிறகு

01 ஒளி உண்டாகுக என்றதும் பூமியில் உதித்தது மலர். 02 குளம் நடுவிலிருக்கும் அரசமரக் கிளைநுனியில் சிறுகுதிர்க்கும் பறவை நீருக்கு சூரியன். […]

கடிதங்கள்

வான்முகில் வழாது பெய்க

வணக்கம் அகரமுதல்வன்! நெல்லையில் நீங்கள் ஆற்றிய “தமிழுக்கு ஒளவையென்றும் பெயர்” உரை மிகச்சிறப்பானது. நவீன இலக்கியத்தில் தீவிரம் கொண்ட பலரிடம் […]

பொது தலைப்புகள்

போதமும் காணாத போதம் – 21

அதிபத்தன் இயக்கத்திலிருந்தவர். அம்மாவுக்கு நெருக்கமான ஸ்நேகிதன். என்னுடைய சிறுவயதில் அதிபத்தனோடு சுற்றிய இடங்கள் இப்போதும் நினைவிலுள்ளன. நீந்துவதற்குப் பயந்த என்னைக் […]

கட்டுரைகள்

கர்நாடகத்தின் யக்ஷகானம்- சிவராம் காரந்த்

யக்ஷகானா என்றால் என்னவென்று அறிவதற்கு ஒருவர் அதன் கலைப் பெறுமானத்தை உணர்ந்தாலே போதும். ஆனால் யக்ஷகானாவின் பல வகைத்தன்மையை எல்லா […]

பொது தலைப்புகள்

ஜெயந்தன் படைப்பிலக்கிய விருது

எழுத்தாளர் ஜெயந்தன் நினைவினைப் போற்றும் விதமாக சிறந்த இலக்கியங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஜெயந்தன் படைப்பிலக்கிய விருதுக்காக புத்தகங்களை அனுப்பி வைக்குமாறு அறிவிப்பு […]

Loading
Back To Top