எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்களின் அற்புதமான உரை. தமிழ் நவீன கவிதைகள் இனிமைக்குத் திரும்புவதாக முன்வைத்த ஒப்பீடுகள் – உதாரணங்கள் எல்லாமும் இனியவை.

Loading
Back To Top