கவிதைகள்

தினசரி

01 சுவரில் அவ்வளவு பொருத்தமற்றிருக்கும் ஓவியத்தை வரைந்தது காலமா? விதியா? 02 உழுந்து வடையும் மசால் வடையும் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் தேனீர் […]

கவிதைகள்

சுடர்

01 மழையை அழைத்து வந்தவர் எவர்? வெம்மையை இப்படித்தான் நனைக்குமா? அறிந்தவர் எவர்? 02 எங்குமில்லாத இருள் எங்குமில்லாத ஒளி […]

கவிதைகள்

அம்மை

01 இதுவொரு சொல்.   அம்மை என்றால் சொல் மட்டுமா?   சொல். 02 இலையுதிரும் பூங்காவில் உறங்குபவனுக்கு கால் […]

கவிதைகள்

கூவு குயிலே

01 எத்தனை நாட்களுக்கு இதே கிளையிலிருப்பாய் உன் ஒவ்வொரு கூவுதலுக்கும் எவ்வளவோ  மரங்கள் துளிர்த்துவிட்டன. எவ்வளவோ மலர்கள் மலர்ந்துவிட்டன. இனிமேலேனும் […]

கவிதைகள்

இறகு

01 இறகுகள் மண்டிக்கிடக்கும் பாழ் கிணற்றுள் மிதக்கும் வானின் பிம்பம். 02 பறவைகள் வந்தமரா முதுமரத்தின் கீழே வீற்றிருக்கும் சித்தமிழந்த […]

கவிதைகள்

நழுவும்

01 நிலவில் ஒரு வீடுள்ளது நழுவும் மேகங்கள் ஜன்னலில் அமர்ந்து சிறகுலர்த்துகின்றன. 02 அத்தகைய மழை நாளை நீ மறந்துவிட்டாயா! […]

கவிதைகள்

அன்றில்

01 வாள் வீழும் தலை என்னுடையதாகட்டும் பீடத்தில் பெருகும் குருதி என்னுடையதாகட்டும் தெய்வத்தின் பசிக்கு பலியாகும் கொடை என்னுடையதாகட்டும். அபயம் […]

Loading
Back To Top