கட்டுரைகள்

ஊர்சூழ் வரி – முன்னுரை

சத்தியம் பூமியிலிருந்து முளைக்கும், நீதி வானத்திலிருந்து தாழப்பார்க்கும் . வேதாகமம் இந்தப் படைப்பினை எழுதவேண்டுமென்ற எண்ணம் உதித்து பல வருடங்கள் […]

கட்டுரைகள்

போதம் தருவது இலக்கியம்

தமிழ் இலக்கியமெனும் வெளியில் ஈழ இலக்கியத்தின் பேராற்றல் போதம் மிக்கது. பேரழிவும் மானுடப்படுகொலையும் நிகழ்ந்த மண்ணின் கதைகளை எதிர்கொள்ள இயலாது […]

கட்டுரைகள்

லாஜிக்

தீவிரமாகத் திரைப்படங்கள் பார்த்து இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாயிற்று. ஒரு கட்டத்தில் ஓ.டி.டி தளங்களில் சரணாகதி அடைந்திருந்தேன். மெல்ல மெல்ல அங்கிருந்தும் […]

கட்டுரைகள்

மகாயானத்தின் துவக்கம் – ஆனந்த குமாரசுவாமி

புத்தருடைய இந்தப் பிறவிக்கு முந்தைய மூன்று பிறவிகள் அவருக்கு முந்தைய நிஜ ஆசிரியர்களின் நினைவைக் குறிப்பவை. அம்மூன்று பிறவிகளும் இந்த […]

கட்டுரைகள்

கர்நாடகத்தின் யக்ஷகானம்- சிவராம் காரந்த்

யக்ஷகானா என்றால் என்னவென்று அறிவதற்கு ஒருவர் அதன் கலைப் பெறுமானத்தை உணர்ந்தாலே போதும். ஆனால் யக்ஷகானாவின் பல வகைத்தன்மையை எல்லா […]

Loading
Back To Top