கவிதைகள்

துணை

01 காய்ந்த மலரில் பாவும் வண்ணத்துப்பூச்சி தேனருந்துமா? வெயிலருந்துமா? 02 இயேசுவே! உங்களில் பாவமில்லாதவன் முதலாவது கல்லெறியக் கடவன் என்றுரைத்தவர் […]

கவிதைகள்

சோதர

01 அலையெண்ணும் சிறுமி தேயும் நிலவில் விழி நகர்த்தினாள் தன் மடியில் கண் வளர்ந்த நாய்க்குட்டியை பூமியில் இறக்கினாள். பெருங்கடலின் […]

கவிதைகள்

நிரந்தர சிறகு

01 ஒளி உண்டாகுக என்றதும் பூமியில் உதித்தது மலர். 02 குளம் நடுவிலிருக்கும் அரசமரக் கிளைநுனியில் சிறுகுதிர்க்கும் பறவை நீருக்கு சூரியன். […]

Loading
Back To Top